Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
Visit old site
Home Print this page Email this page Small font size Default font size Increase font size
Users Online: 3229

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Cognitive function and control of type 2 diabetes mellitus in young adults

Roy Satyajeet, Kim Nami, Desai Anjali, Komaragiri Mahathi, Baxi Namrata, Jassil Navinder, Blessinger Megan, Khan Maliha, Cole Robert, Desai Nayan, Terrigno Rocco, Hunter Krystal

Year : 2015| Volume: 7| Issue : 5 | Page no: 220-226

   This article has been cited by
 
1 Meloxicam improves cognitive impairment of diabetic rats through COX2-PGE2-EPs-cAMP/pPKA pathway
Huan Li,Ying Luo,Ying Xu,Lu Yang,Congli Hu,Qi Chen,Yang Yang,Jie Ma,Jiahua Zhang,Hui Xia,Yuke Li,Junqing Yang
Molecular Pharmaceutics. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Bushen Huoxue Attenuates Diabetes-Induced Cognitive Impairment by Improvement of Cerebral Microcirculation: Involvement of RhoA/ROCK/moesin and Src Signaling Pathways
Yuan Li,Quan Li,Chun-Shui Pan,Li Yan,Bai-He Hu,Yu-Ying Liu,Lei Yang,Ping Huang,Shao-Yang Zhao,Chuan-She Wang,Jing-Yu Fan,Xue-Mei Wang,Jing-Yan Han
Frontiers in Physiology. 2018; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Decision-making in primary onset middle-age type 2 diabetes mellitus: a BOLD-fMRI study
Dan-Miao Sun,Ye Ma,Zong-Bo Sun,Lei Xie,Jin-Zhuang Huang,Wei-Song Chen,Shou-Xing Duan,Zhi-Rong Lin,Rui-Wei Guo,Hong-Bo Le,Wen-Can Xu,Shu-Hua Ma
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Mild cognitive impairment in type 2 diabetes mellitus and related risk factors: a review
Xiao-Ying Yuan,Xu-Gang Wang
Reviews in the Neurosciences. 2017; 0(0)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Dopamine pathway gene variants may modulate cognitive performance in the DHS - Mind Study
Susan E. Martelle,Laura M. Raffield,Nichole D. Palmer,Amanda J. Cox,Barry I. Freedman,Christina E. Hugenschmidt,Jeff D. Williamson,Don W. Bowden
Brain and Behavior. 2016; : n/a
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article